کلیپ تبریک تولد برای متولدین 6 آبان

آبان مـاهی که باشی
چتر مهربانی ات برای تمام کسانی که زیر باران تنها مانده اند باز است
و من دانه دانه چترها را باز کردم
غافل از اینکه
روزی زیر همین باران بی امان این چنین بی چتر می مانم
متولدین آبان دلشون یه دریاست.