پروژه طراحی و ساخت دفتر ریاست دانشگاه پردیس چمران

یکی از اصلی ترین مشکلات دانشگاه های دولتی کشور، فرسودگی سازه ها و مشکلات ساختاری و فضاهای موجود هستش.
در این پروژه استودیو معماری آشینه با توجه به تغییرات کاربری و نیازهای متفاوت با گذشته و طبق نظر کارفرما، فضای قدیمی سایت کامپیوتر و نمازخانه ی قبلی را بازسازی و ۴ بخش مجزا برای آنها طراحی و اجرا کرد