آموزش بورس وسرمایه گذاری
سیدامیرمهینی
سیدامیرمهینیمدیر مالی /مدرس بازار سرمایهبا آموزش درست،درست سرمایه گذاری کن
× دنبال کننده ای برای این کانال یافت نشد.