ذهن پنهان
hamid ghahramani
حمید قهرمانی هستم؛ متافیزیسین و روانشناس تجربی.
این کانال رو ساختم تا همه‌ی خرافات مربوط به متافیزیک رو از زندگی رهجویان از میان بردارم. متافیزیک به دلیل ناملموس بود، خیلی راحت مورد سوء استفاده برخی افراد قرار گرفته است.

ویدئوهای کانال