نغمه دلگشا -اموزش خط تحریری و نستعلیق
زهیر صفری
اموزش اصولی خط تحریری و نستعلیق از مبتدی تا پیشرفته حروف به حروف کلمه به کلمه سطر به سطر اشعار و متن نویسی

ویدئوهای کانال