پازل های ۲۸۰ قطعه 70 * 50

این محصول کاملا بهداشتی بوده و هیچگونه آسیبی برای کودکان نخواهد داشت و دارای تاییدیه از شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.

مشخصات محصول :
– ایمن وسبک
– وزن ۲۵۰ گرم
– مقــاوم و با دوام
– رنگهای شاد و جذاب
– مطابق با روحیه کــودک
– ابــعاد ۷۰ * ۵۰ ســـانتــیمتر
– قابل جداسازی قطعات و مونتاژ مجدد
– تعداد قطعات جهت مونتاژ محصول ۲۸۰ قطعه

http://www.puzzlekade.com