طرح توجیهی بوم گردی ویژه تسهیلات 250 میلیون تومان - ویرایش جدید

دو نمونه طرح توجیهی بسیار کامل برای ایجاد کلبه های روستایی و اقامتگاههای بوم گردی آمادۀ دریافت می‌باشد.
سایت بوم گردی می کوشد تا با تلاش درجهت گسترش اکوتوریسم پایدار بتواند با جلب گردشگران علاقمند به طبیعت و اقامت در مجتمع های بوم گردی توجه بیشتری را به موضوع اهمیت گردشگری و جذب توریسم معطوف دارد. برای تهیه و تنظیم و تکمیل فرم های طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی جهت مجوز ایجاد بنگاه های زود بازده و همچنین گرفتن تسهیلات 250 میلیون تومانی این فایل را دریافت کنید.
محتویات این محصول به شرح ذیل می باشد:
طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی 5 ستاره به همراه طرح کارا و نرم افزار محاسبات طرح + توضیحات
این فایل حاوی محاسبات طرح با سقف تسهیلات 250 میلیون تومان + هزینه زمین می باشد.
طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی 5 ستاره به همراه طرح کارا و نرم افزار محاسبات طرح + توضیحات
این فایل حاوی محاسبات طرح با سقف تسهیلات 250 میلیون تومان – هزینه زمین می باشد. (زمین جزء اراضی ملی می باشد.)
فایل ها حاوی نرم افزار محاسبات طرح بوده که شما میتوانید به سلیقه خودتان خدمات مورد نظر را اضافه کنید، نرم افزار به صورت اتوماتیک محاسبات را انجام خواهد داد .
https://hdaneshjoo.com/product/41684/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-250-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C