ماشینی است که تمامی امکانات یک آپارتمان لوکس رو داراست

کاروان بهشت ،ماشینی است که تمامی امکانات یک آپارتمان لوکس رو داراست ..اما هلیکوپتر و جکوزی که در سقف آن تعبیه شده؛این کاروان را از بقیه نمونه ها متمایز کرده ...
http://kargosha.com