.لوله کاروگیت

لوله اسپیرال کاروگیت همان لوله کاروگیت میباشند با این تفاوت که در تولید لوله های اسپیرال کاروگیت روش تولید مقداری متفاوت است و این به جهت نوع سایز لوله های اسپیرال کاروگیت است که عموما سایزهای بین ۸۰۰ الی ۳۰۰۰ میلی متر را شامل می شوند.