چاپ فلت بد روی ورق پلکسی

چاپ فلت بد یک تکنولوژی جدید است که با استفاده از آن امکان چاپ 8 رنگ روی اجسام فراهم می شود. این نوع چاپ با تابش پرتو UV تثبیت می شود و در مقابل اشعه خورشید و عوامل دیگر جوی پایداری زیادی دارد و به مرور زمان کم رنگ نمی شود.