مبدل 220 ولت به 12 ولت بدون ترانس

وسایلی که برای ساخت این منبع تغذیه احتیاج دارید:
- خازن 105j400v
- مقاومت 390 کیلو اهم
- مقاومت 3 کیلو اهم
- مقاومت 47 اهم 1 وات
- مقاومت 470 اهم
- LED
- خازن 220 میکرو فاراد 25 ولت
- مقداری سیم
- دیود 1n4007 چهار عدد یا پل دیود
- دیود زنر 12 ولت
- دانلود مدار http://j.gs/A1hB