مخزن بافر بوش- Bosch Buffer Tank

نحوه عملکرد مخزن بافر به صورت کاملا شفاف و گویا در این ویدئو نمایش داده شده است.