مونتاژ دیگ چدنی بودروس-بوش

در این ویدئو نحوه مونتاژ دیگ های چدنی به خوبی نمایش داده شده است. هر چند که ویدئو کمی قدیمی است اما تا به امروز هیچ تغییری در انجام این کار رخ نداده است بنابراین دیدن ویدئو می تواند به کسانی که با دیگ های چدنی سر و کار دارند بسیار مفید باشد. نحوه انجام کار و دقت در انجام اون هم در نوع خودش جالب توجه است.