طراحی روشنایی فضای داخلی ساختمان با DIALux evo

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/dss1805
نرم افزار دیالوکس EVO در حقیقت نسخه جدیدتر و دگرگون شده و بهینه سازی شده دیالوکس معمولی است. یکی از تفاوت های EVO با دیالوکس معمولی خروجی گرافیکی با کیفیت بالاتر است. همچنین امکان طراحی روشنایی درونی و بیرونی به صورت یکجا کامل می شود. البته در نسخه EVO امکان طراحی روشنایی درونی و بیرونی به صورت یکجا و کامل می باشد. البته در نسخه EVO امکان طراحی سالن های ورزشی و روشنایی اضطراری وجود ندارد. از دیگر نقص های نسخه EVO سخت بودن و پیچیده بودن این نرم افزار نسبت به نسخه معمولی دیالوکس می باشد.