آیا میدانید حشرات و جانوران موذی در تمام فصول سال هستند...

دستگاههای ما با تولید امواج فراصوت که در آستانه شنوایی انسان نیست و فقط حشرات و جانوران موذی قادر به شنیدن این صدا هستند بر روی سیستم عصبی حشرات و موجودات تاثیر گذاشته و از تولید مثل و تغذیه آنها جلوگیری میکند و آین موجودات را از محیط زندگی شما دفع میکند
برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 22 رو به سامانه پیامکی 100044614100 ارسال کنید
آدرس سایت: http://dhshop.ir/
شماره تماس :09018021832