استادیوم قطر

این استادیوم در قطر برای FIFA 2022 در حال آماده شدن است. استادیم قابلیت جا به جایی دارد و از قطعه های فلزی حمل و نقل کشتی رانی ساخته شده است.