نمونه سوالات بیمه ایران - نسخه pdf با جواب

نمونه سوالات بیمه ایران - نسخه pdf با جواب از وب سایت همیار دانشجو از لینک زیر میتوانید همین الان دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/22979/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-96
توضیحات تکمیلی سوالات بیمه ایران:
نمونه سوالات آزمون بیمه ایران شامل بیش از ۱۴۰۰ سوال مهم :
۸۷ سوال فناوری اطلاعات + پاسخنامه
۲۶۴ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال ریاضیات عمومی + پاسخ تشریحی
۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه
100 سوال حقوق بیمه بهمراه پاسخنامه
جزوه آشنایی با سیستم اصول و کلیات بیمه ایران

+ سوالات سرفصل های مربوط به آزمون بیمه ایران برگرفته از۲ جلد کتاب جامع آموزش بیمه سال چاپ۹۴ تالیف پژوهشکده بیمه که شامل بیمه های بازرگانی _ اموال _ اشخاص_ مسولیت _و نمونه سوالات مربوط به فن اوری اطلاعات و آیین نامه های مربوطه میباشد.