طرح توجیهی تولید چیپس میوه جات - نسخه ورد 68 صفحه

طرح توجیهی تولید چیپس میوه جات در قالب فایل ورد از وب سایت همیار دانشجو از لینک زیر دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/35361/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AA
بخشی از متن طرح توجیهی تولید چیپس میوه جات:
به طور کلی چيپس ميوه جات به ميوه‏هايي گفته ميشود كه قسمت خوراكي آن پس رسيدن به گونه طبيعي رطوبت فراواني دارد و بخش اعظم اين رطوبت با خشك كردن به شيوه‏هاي گوناگون براي افزايش عمر نگهداري يا كاربردهاي ديگر، از ميوه‏ها گرفته ميشود.
خشك كردن ميوه جات يكي از روشهاي جلوگيري از فساد ميكروبي آنهاست. در اين روش در اثر كاهش ميزان رطوبت، امكان فساد ميكروبي بسيار كم ميشود و سرعت ديگر واكنشهاي مضر نيز به مقدار قابل توجهي كم ميشود.
خشك كردن ضمن اينكه روي محصول اثر حفاظتي دارد وزن و حجم آن را نيز به ميزان چشمگيري كاهش ميدهد، در نتيجه از هزينه هاي حمل و نقل و ذخيره سازي ميكاهد. در ضمن خشك كردن در برخی موارد باعث توليد فرآورده هائي ميشود كه مصرف آنها آسانتر است.