کاردستی های بسیار خلاقانه با چوب پنبه

چوب پنبه برای سر بسیاری از بطری ها مورد استفاده قرار می گیرد اما دیگر چه استفاده ای از آن می توان کرد؟ ما در اینجا ایده های جالبی را که با چوب پنبه های غیر قابل استفاده می توانید انجام دهید، برایتان آورده ایم. کافی است مقداری چوب پنبه جمع آوری و کاردستی با چوب پنبه خود را آغاز کنید. از سایت ما نیز دیدن کنید. www.dekorator.ir