توصیه هایی درباره ی پاسیو

برای دکورراسیون پاسیو کار را با یک قالیچه پلی استر زیبا و ضد آب شروع کرده و از یک مخزن گاز پروپان برای گرمای آن استفاده کرده است. از سایت ما نیز دیدن کنید.
www.dekorator.ir