نمونه سوالات اخلاق در خانواده علمی کاربردی

نمونه سوالات اخلاق در خانواده علمی کاربردی کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله نمونه سوالات اخلاق در خانواده علمی کاربردی را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/ethics-in-the-family/کدام یک از آثار تواضع است؟
۱-محبت ۲-نردبان ترقي ۳-برتري در بندگي ۴-همه موارد
اولین عاملی که موجب پدید آمدن صمیمیت در خانواده می شود چیست؟
۱-خوش اخلاقي ۲-ثروت ۳-داشت اقتدار ۴-ايثار
فریاد زدن در خواب معمولا عارضه کدام دسته از کودکان زیر است؟
۱-کودکان تک فرزند ۲-کودکان دارای خواهر و برادر ۳-کودکانی با کمبود محبت ۴-کودکان تنبل
داشتن چهره باز و متبسم جزء کدام دسته ارتباطات است؟
۱-نگاه کردن ۲-کلامی ۳-غيرکلامی ۴-شنیداری
کدام مورد می تواند تعریفی بر شوخ طبعی پیوند دهنده باشد؟
۱-فرد شوخ طبع کننده این است که دیگران را تحقیر کند و وضعیت خود را بالاتر بداند
۲-در این نوع شوخ طبعی با تحقیر فرد مقابل موجب خندیدن دیگران یا شادی فرد شوخی کننده می شود.
۳-گفتن لطیفه و انجام کارهایی از این دسته بدون اینکه کسی ناراحت شود رابطه را شادتر می کند.
۴- در این نوع شوخ طبعی کسی خود را در رشته اش به شوخی از هم قطارها بالاتر بدانند.
ناسزاگویی به والدین چه حکمی دارد؟
۱-در مورد سخت گیر معنی ندارد ۲-حرام است ۳-گاهی ضروری است ۴-معنایی برای آن وجود ندارد
چرا قرآن مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده مردان گزارده است؟
۱-مردان نگهدارنده زنان هستند ۲-به خاطر تواناییهای مردان
۳-به خاطر اینکه مسئولیت مالی زن و فرزندان را عهده دار است ۴-همه موارد
مهمترین عامل برای استواری یک خانواده چیست ؟
۱-محبت ۲-پول ۳-عدالت ۴-تعاون
نمونه سوالات درس اخلاق در خانواده