پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر

پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/fisher-self-directed-learning-questionnaire/

۱۰-کارهایم را اولویت بندی میکنم.
۱۱-من میتوانم فرآیند یادگیری خودم را پیگیری کنم.
۱۲-ترجیح میدهم فرآیند یادگیریام با برنامه باشد.
۱۳-نسبت به توانایی خود برای جستجوی اطلاعات مورد نیازم مطمئنم.
۱۴-میخواهم اطلاعات جدیدی بیاموزم.
۱۵-از یادگیری اطلاعات جدید لذت میبرم.
۱۶-یادگیری برایم بسیار مهم است.
۱۷-از چالش )تقابل و برخورد افکار در موضوعات علمی( لذت میبرم.
۱۸-از مطالعه کردن لذت میبرم.
۱۹-نسبت به باورهای جدید و نو، دیدگاه انتقادی دارم.
۲۰-دوست دارم قبل از تصمیم گیری به جمع آوری اطلاعات بپردازم.
۲۱-دوست دارم از فعالیتهای خود را ارزیابی کنم.
۲۲-من نسبت به عقاید و باورهای جدید با گشودگی عمل میکنم.
۲۳-از اشتباهات خودم درس میگیرم.
۲۴-دانستن چرایی مسائل، برایم مهم است.