آموزش آشنایی با محیط نرم افزار PSCAD

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/psm1515
یکی از مباحث مهم در رشته مهندسی برق مطالعات حالات گذرای سیستم های قدرت می باشد. جهت انجام این نوع پروژه ها نیاز به ابزار شبیه سازی قدرتمند بوده که نرم افزار PSCAD گزینه ای قدرتمند و انعطاف پذیر در قیاس با سایر بسته های محاسبات حالات گذرا در دنیای شبیه سازی سیستم های قدرت محسوب می گردد. در این ویدیو سعی شده است با زبانی ساده و روان امکانات و قابلیتهای PSCAD بگونه ای معرفی شود تا زمینه آشنایی فراگیران با محیط نرم افزار فراهم شده و در نتیجه بدون نگرانی در آینده آموزش های پیچیده و پیشرفته تر در فصل های بعدی را دنبال نمایند.
در این آموزش ابتدا نحوه نصب نرم افزار PSCAD X4 ارائه شده تا کاربران بتوانند به مدت طولانی و بدون محدودیت از تمام امکانات آن در سطح حرفه ای (Professional) استفاده کرده بطوریکه تمامی بخش های اصلی و کلیدی نرم افزار قابل دسترس باشد. در ادامه یک پروژه ساده شبیه سازی شده و چگونگی نمایش و دریافت نتایج شبیه سازی آموزش داده می شود. سپس دستورات Workspace (فضای کار) نرم افزار که زیربنای شبیه سازی است، بطور کامل تشریح خواهد شد. در ادامه با امکانات شبیه سازی پروژه ها در محیط PSCAD بطور کامل آشنا خواهیم شد. در نهایت سراغ قابلیتهای کلیدی در شبیه سازی با نرم افزار PSCAD خواهیم رفت که جهت سهولت در عمل شبیه سازی نحوه عملکرد هریک را تشریح خواهیم کرد.