آشنایی با component ها و ماژول ها در نرم افزار PSCAD

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/psm1530
سهم قابل توجهی از پروسه شبیه سازی در نرم افزار PSCAD به دوش Component ها و ماژولها می باشد. بدین جهت آشنایی با این عناصر، نحوه ویرایش آنها و تنظیمات مربوط به آنها می تواند در انجام پروژه کمک شایانی به فراگیران کرده تا بتوانند اجزای پروژه های خود را در PSCAD شبیه سازی نمایند.
در این آموزش ابتدا المان های رایج موجود در کتابخانه اصلی (Master Library) PSCAD به صورت طبقه بندی شده، توضیح داده شده تا فراگیران بسهولت بتوانند اجزای مورد نیاز پروژه را در این مجموعه پیدا نمایند. سپس فراگیران خواهند آموخت چگونه از Componentها و ماژولها در هر پروژه ای بهره ببرند. در ادامه با تنظیمات مختلف این عناصر، بطور کامل آشنا خواهید شد و جدول های Componentها، سیگنالهای کنترلی و سیگنال های الکتریکی تشریح می شود که رهیافت مناسبی جهت رصد اجزای یک پروژه در اختیار شما قرار می دهد. در نهایت سراغ امکانات تکمیلی ماژولها خواهیم رفت که روند شبیه سازی پروژه را مرتفع می نمایند.