نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/business-management-productivity/

کدام گزینه از راهبرد های عمومی برای سودآوری پایدار نمی باشد؟
۱-راهبرد مانع تراش ۲-حفظ تقلید ناپذیری ۳-جلوگیری از ورود تازه واردها ۴-راهبرد استقامت
کدام نرخ می تواند توسط نرخ بهره ای که در اوراق بهادار یا نرخ سود بانکها لحاظ می شود تعیین گردد
۱-نرخ انعکاس دهنده مخاطره سیستماتیک ۲-نرخ نقدینگی ۳-نرخ آزاد از مخاطره ۴-نرخ آزاد از اضافی
چارچوبی که به وسیله دیوید کاپلان و رابرت نورتون به منظور سنجش و اندازه گیری عملکرد بنگاه توسعه داده شده است.
۱-اجزاء مدل کسب و کار ۲-کارت امتیازی متوازن ۳-سیستم مدل کسب و کار ۴-گزینه الف و ب