نمونه سوالات احکام در خانواده پودمان حقوق خانواده

نمونه سوالات احکام در خانواده پودمان حقوق خانواده کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله نمونه سوالات احکام در خانواده پودمان حقوق خانواده را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/sample-family-law-questions/


زن من همواره مرا مجبور می کند،
به خانه مادرش یا خواهر یا بستگانش بروم، آیا بر من واجب است که از او اطاعت کنم؟
۱-اشکالی ندارد. ۲-اطاعت از او واجب است.
۳-صله رحم واجب است. ۴-اطاعت از او واجب نیست
در کدام مورد مهریه قابل پرداخت به نرخ روز است؟
۱-در عقد پیش بینی شده باشد. ۲-در صورت تقاضای زوجه
۳-فقط وجه رایج باشد. ۴-وجه رایج یا سکه یا هر مال دیگری باشد
خرید طلای سفید برای داماد اشکالی دارد؟
۱-خرید طلای سفید برای داماد اشکال دارد. ۲-جایز نیست.
۳-اشکالی ندارد. ۴-طلای زرد به عنوان یادگاری اشکالی ندارد
نفقه گذشته کدام یک از اقارب شخص قابل مطالبه است؟