نمونه سوالات خانواده درمانی پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

نمونه سوالات خانواده درمانی پودمان روانشناسی و سلامت خانواده کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله نمونه سوالات خانواده درمانی پودمان روانشناسی و سلامت خانواده را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/family-therapy/


اجزای اساسی خانواده درمانی كدامند؟
الف)کارکرد و نتیجه
ب)محتوا و فرایند
ج) محتوا و کارکرد
د) فرایند و نتیجه
پدیده خط مشی خانواده چيست؟
الف)به نمایش گذاشتن شیوه های کلامی و غیرکلامی شخصیت یک خانواده در هنگام مراجعه برای درمان
ب)ایجاد حس اعتماد بین درمانگر و اعضای خانواده
ج)به چالش کشیدن چارچوب فکری اعضای خانواده
د) هیچکدام
كدامیک از مراحل فرایند خانواده درمانی ، پیکره اصلی آن را تشکیل می دهد؟
الف)پیش درمانی
ب)خاتمه درمان
ج)مرحله میانی
د)جلسه ابتدایی
رشد انسان كدامیک از ابعاد زمان را شامل می شود؟
الف)زمان تاریخی
ب)زمان فردی
ج) زمان اجتماعی
د) همه موارد
عبارتست از حالتی است که هیجانات بر افکار غلبه پیدا کرده و فردیت شخص را می بلعد
الف) جایگاه من
ب) گریز عاطفی
ج) واکنش پذیری عاطفی
د) هم آمیختگی با دیگران