تحقیق در مورد تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

تحقیق در مورد تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد . شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله تحقیق در مورد تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/documents-archives-world-iran/

---------
منابع و ماخذ
1) جعفر بوشهری، اداره امور اسناد و فن بایگانی، تهران، موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشكده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، ۱۳۴۱
2) جهانگیر قائم‌مقامی، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۰.
3) مهربانلو عنقائی، آرشیو تاریخی و بررسی تاریخچه آرشیو در ایران (پایان‌نامه ارشد كتابداری، دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربیتی، ۱۳۵۹.
4) نورالله مرادی، مدیریت آرشیوهای دیداری ــ شنیداری، تهران، سروش، ۱۳۷۳.
5) محمد معین، فرهنگ فارسی، جلد اول، ذیل آرشیو.
6) محمدحسین دیانی، مقدمه‌ای به آرشیو، مشهد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۷۷.
7) مایكل روپر، خدمات آرشیوی، ترجمه: شهلا اشرف، مقاله شماره ۲۹، روابط عمومی و امور بین‌المللی سازمان اسناد ملی.
8) فوستاگالو، نقش عوامل بیولوژیك در فرسایش كاغذ، ترجمه: عباسعلی عابدی استاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱.
9) فرانسوا زفلیدر، حفاظت و نگهداری اسناد و كتب، ترجمه: احمد احمدزاده و زهرا دمابی، تهران، مركز اسناد و مدارك علمی ایران
10) ناهید مرتضوی، «نور و روشنایی در كتابخانه‌ها»، فصلنامه كتاب، شماره ۶، بهار ۱۳۷۴
11) آرسی. گوپنا، رانبر كیشور وسی. بی. كوپنا، ترمیم و نگهداری اسناد و مواد كاغذی، ترجمه: عباسعلی عابدی استاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹.