پایان نامه معماری مجتمع و تجاری - 3 نمونه کامل

پایان نامه معماری مجتمع و تجاری کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله پایان نامه معماری مجتمع و تجاری را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C/

------------------

فهرست مطالب مطالعات مجتمع تجاری و تفریحی
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسئله
پرسش اصلی پژوهش
پرسش های فرعی پژوهش
اهداف و فرضیه های پژوهش
تعاریف
مراکز تجاری
تفرج
فضای منعطف
اقتصاد
مجتمع تجاری با رویکرد ایجاد فضای منعطف
مطالعات مجتمع تجاری و تفریحی
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
مقدمه
روند مطالعه مبانی نظری
تاریخچه مراکز تجاری
لزوم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر
سیر تکاملی مجموعه های تجاری
تعریف بازار
تعریف مرکز خرید
مرکز خرید نسل دوم بازارچه
مراکز تجاری
انواع مراکز تجاری
بخش دوم :عوامل موثر در شکل گیری مرکز تجار منعطف
دوام اقتصادی پروژه
مطالعات اجرایی
دید و منظر
فاکتورهای موثر در طرح
تسهیلات اجتماعی
جایگاه حرکت پیاده
دسترسی مشتریان
سیرکولاسیون داخلی
محوطه
بازارچه
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
نورگیری در مراکز تجاری
فضای سبز در مراکز تجاری
خصوصیات فضاهای تفرجگاهی
ایجادفضاهای تفریحی در مجتمع تجاری
استفاده از رنگهای جذاب
ورودی ساختمان
نمای ساختمان
بیلبوردها
سوابق پژوهشی
سوابق اجرایی
مجتمع تجاری تیراژه
مجتمع تجاری زیست خاور
مجتمع تجاری تفریحی ریگلا پلاژ
مرکز خرید تایمز اسکوتر
نتیجه گیری و جمع بندی نکات مورد نیاز در طراحی
مطالعات مجتمع تجاری و تفریحی
فصل سوم : مواد و روش ها
مقدمه
نوع روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعیین حجم نمونه
تهیه پرسشنامه
تجزیه و تحلیل پرسشنامه
تحلیل و ارزیابی
بررسی ویژگیهای اجتماعی استفادگان
شناخت بستر طراحی
مطالعات مکانی
اقلیم
آنالیز سایت
نتیجه گیری و جمع بندی
مطالعات مجتمع تجاری و تفریحی
فصل چهارم : نتایج
مقدمه
اصول و ضوابط طراحی فضاهای تجاری
نتیجه گیری و جمع بندی معیارها و راهکارهای طراحی
مطالعات مجتمع تجاری و تفریحی
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
حوزه بندی طرح
دیاگرام ارتباطی
روند شکل گیری طرح
معرفی طرح
سایت پلان
پلان معماری
نما
مقطع
پرسپکتیو خارجی
پرسپکتیو داخلی
پلان سازه