نقاط ضعف کالاهای ایران در بازار ترکیه

نقاط ضعف کالاهای ایران در بازار ترکیه
۱-عدم پشتیبانی سیستم بانکی کشور بدلیل شرایط تحریم
۲-بسته بندی نامناسب
۳-عدم حضور دائمی در بازار و نداشتن شرکت ثبت شده در کشور ترکیه
۴-نداشتن وب سایت شرکتهای ایرانی
۵-رقابت ناسالم تجار ایرانی در بازار خارجی
۶-عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO
۷- عدم استانداردهای لازم اتحادیه اروپا
https://goo.gl/SQsch1
https://goo.gl/XgiYqb
شرکت پارس ترکان
http://parstorkan.com/