شیوه صحیح خوراک قبل از خواب

- در طب اسلامی بر این نکته ذکر شده است که میوه را قبل از غذا باید میل کرد ، و این موضوع حتی در کشکول شیخ بهایی نیز با استدلال قرآنی آمده است.
- علم پزشکی رابطه زمانی غذا خوردن با خواب را رعایت دو ساعت فاصله می داند.
- در طب اسلامی قدم زدن بعد از شام تاکید شده است.