سند روز کوروش بزرگ (هفتم آبان) چیست؟

همه ساله عده زیادی از ایران دوستان بر اساس یک سند باستانی در هفتم آبان در پاسارگاد برای بزرگداشت کوروش جمع میشوند. این روز به صورت مردمی روز کوروش نام گرفته است. در این کلیپ با روز کوروش و سند آن اشنا خواهید شد.