فیلم مادر قلب اتمی

فیلم مادر قلب اتمی با بازی پگاه آهنگرانی, محمدرضا گلزار و ترانه علیدوستی.
شروع فیلم با مهمونی کامی آغاز میشود که قصد دارد ایران را به مقصد تونس ترک کند. داستان این فیلم در شب واریز یارانه ها رخ میدهد و به همین دلیل کامی نمیتواند از کارت خود پول برداشت کند و دچار حوادث و اتفاقهایی می شود.