اولین اجرای ارکستر پاپ آراد به رهبری استاد امیر کریمی

اولین اجرای صحنه ای ارکستر پاپ آراد به رهبری جناب استاد امیر کریمی در حضور هنرمندان، شهردار، مدیران محترم عامل سازمانهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی، اعضای شورا، رییس و معاون ارشاد در پردیس هنرمندان - نگار کلهر