غیررسمی هواداران استاد گیتار آقای امیر کریمی
نگار کلهر
نگار کلهر هستم از هنرجویان گیتار استاد امیر کریمی، در این کانال ویدیوهای آموزشی و اجراهای زیبای استاد را برای هنرجویان و علاقه مندان قرار خواهم داد.

ویدئوهای کانال