هاکریا ۲۰۴۰ - میلیتاریسم و نظامی گری رژیم صهیونیستی

برنامه هاکریا ۲۰۴۰ با موضوع میلیتاریسم و نظامی‌گری رژیم صهیونیستی

۲۷ مرداد ۹۶ – شبکه خبر، برنامه هاکریا ۲۰۴۰