ابطحی | اغتشاش برای هیچ!

بخش کوتاهی از گفتگوی محمدعلی ابطحی با حسین دهباشی
در رابطه با راهپیمایی غیرقانونی پس از انتخابات ۸۸


ابطحی: از دفتر آقای خاتمی رفتم دفتر آقای کروبی؛ بحث بر سر حضور در خیابان بود؛ بحث اعتراض عمومی بود…
دهباشی: اعتراض عمومی به چی؟! تقلب؟
ابطحی: نمی‌دونم! … بعد من و آقای کروبی و آقای کرباسچی با هم رفتیم راهپیمایی! …براستی مجازات افرادی که -برای هیچ-
چنین خسارت سنگینی به کشور تحمیل کردند، چیست؟