راه اندازی رستوران سرآشپزها

تیم راه ندازی رستوران سرآشپزها :
راه اندازی رستوران و تالار و فود کورت و فست فود رستوران های سنتی و آشپزخانه های صنعتی و نیمه صنعتی در خدمت شما عزیزان باشد .
مشاوره و راه اندازی پرسنل تازه به کار
برنامه ریزی و اجرا
خرید تجهیزات آشپزخانه
مشاوره تغذیه غذایی
طراحی منوی دسر و شیرینی
طراحی لباس و تهیه لباس کار برای رستوران ، فود کورت و فست فود و تالار
info@chefsrest.com
www.chefsrest.com
09118843741 09191766829 09226963301