روشی برای از بین رفتن جای جوش

چند روش ساده برای از بین بردن جوش های روی بینی همان جوش ها و اثرات چربی پوست که در اثر هوا خوردن سیاه میشن و بیشتر روی بینی خودشون را نشان می دهند و برای از بین آنها روش هایی اعم از استفاده از جوش شیرین و .... که به صورت رایج در بین مردم فراگیر شده ولی روشهایی که تست شده و بدون پرداخت هزینه های زیاد میشود این کار ها را انجام