رسوایی شبنم؛ فعال حقوق بشر یا همکار منافقین!؟

«شبنم مددزاده» که اصلاح‌طلبان و ضد انقلاب از او به عنوان فعال حقوق بشر یاد می‌کردند، نقاب از چهره خود برداشت!