اگر شوهرتون نماز نمیخونه و به مقدسات توهین میکنه....

احساس مسئولیت شما در قبال همسرتان بسیار قابل تقدیر است. مسؤولیتی که خداوند بر همه همسران واجب کرده است (تحریم، آیه ۶) امیدواریم که خداوند پاداش نیک به شما عطا نماید. در این زمینه اگر بتوانید از افرادی که بر روی ایشان نفوذ بیش تری دارند، استفاده کنید، مناسب تر است. رفتار شما با وی نیز باید به گونه‏ای باشد که تحت تأثیر اخلاق، عواطف و نحوه برخوردتان قرار گیرد. به افکار و اندیشه‏های شما - به عنوان یک فرد نمازخوان مذهبی - علاقه‏مند شود . با نفوذ در قلب و دل او، بتوانید تغییری در فکر و اندیشه وی ایجاد کنید؛ بنابراین: ۱- ابتدا با عمل خود او را تشویق به نماز اول وقت و اعمال عبادی کنید، یعنی خودتان نمازتان را سر وقت بخوانید . سایر احکام واجب را به همین صورت انجام دهید. با عمل به دستورات الهی او را دعوت به کارهای خوب و انجام وظایف شرعی و ترک محرمات کنید. سپس در مورد اهمیت نماز و تأثیر مثبت عبادات برای او بگویید یا کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده ،مثل کتاب نماز از آقای قرائتی و یا تهیه نوارهای مذهبی از کسانی که سخنان آن ها جذاب و تأثیرگذار است، معاشرت با خانواده های متدین و ایجاد روابط خانوادگی با آن ها و ارتباط دادن او با دوستانی مذهبی. این کارها را به صورت غیر مستقیم نیز می توانید انجام دهید، مثلا اگر دوستی دارید…