مسافر زمان در قسمتی از فیلم چارلی چاپلین

سال ۱۹۲۴ فیلم "The Circus" که با حظور چارلی چاپلین بود نکته مشکوکی توسط مردی پیدا شد. در این سکانس که چارلی منتظر کسی است پیر زنی دیده میشود که در حال صحبت با یک موبایل است!! اما در ۱۹۲۴ چنین موبایل هایی ک در دست جا شوند وجود نداشت و حتی تلفن های بزرگ که در تصویر زیر میبینید ۵۰ سال بعد از این فیلم ساخته شدند! بنظر می اید که اینها... | برای دیدن ویدیو ها و مطالب بیشتر به www.Monster-Quest.ir بروید