نابغه سینما جهان چارلی چاپلین ( دیدنی )

صحنه ای بسیار خنده دار از فیلم عصر جدید