ویدئو زیبا از قالی هزار نقش آذربایجان

آذربايجان شرقي از قطب هاي توليد فرش دستباف در ايران به شمار مي رود