قالیباف به روحانی: برجام جلوی جنگ را نگرفت!

محمد باقر قالیباف خطاب به روحانی برجام جلوی جنگ را نگرفت