واکنش جالب احمدی نژاد به رد صلاحیت شدنش توسط شورای نگهبان

واکنش محمد احمدی نژاد در سایت شخصی خود نسبت به رد صلاحیت شدن