اخبار ورویدادها 11 محرم الحرام 1437

-پیاده روی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در روز عاشورای حسینی
- برپایی مراسم عاشورای حسینی در بیت آیت الله العظمی شیرازی و مراکز وابسته به مرجعیت در سراسر دنیا