فروش شن جادویی عمده و جزیی

ویژگیهای شن جادویی کینتیک سند:این شن بسیار نرم بوده و سفت نمیشود-هماهنگی دست و ذهن را زیاد میکند-قدرت تخیل را افزایش میدهد-هیچ گونه ضرر و حساسیتی برای کودکتان ایجاد نمیکند-برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.happy-sand-magicorginal.blogsky.com مراجعه کنید.برای سفارش میتوانید به شماره 09015136529تماس بگیرید.