جورچین حافظه دو تکه سبزیجات

آموزش شناخت در کودکان گروه سنی سه سال به بالا بسیار مهم میباشد و خانواده ها باید به این نکته توجه داشته باشند. اشیا جورچین حافظه سبزیجات تشکیل شده از دوازده پازل دو تکه ، این بازی را میتوان به دو روش انجام داد یک روش به عنوان پازل و روش دیگر پیدا کردن شکل های مشابه بازی جورچین حافظه ویژگی های منحصر به فردی دارد مانند اینکه نیاز به اطلاعات خواصی ندارد ، تکی یا گروهی میتواند انجام شود و … از ویژگی های این بازی است.
www.aryatoys.com