ربات جدید کارخانه فورد با قابلیت، بزن قدش ساخته شد!

شعبه اروپایی کارخانه فورد، در خط تولید خود در شهر کلن آلمان، یک جفت “ربات همکار” نصب کرده که هدف از ساخت آنها کمک در نصب کمک فنرهای خودرو فورد فیستا است
http://techmix.ir